Dụng Cụ Lau Kính

Dụng Cụ Lau Cửa Kính

Dụng Cụ Lau Kính

Dụng Cụ Lau Kính

 Dụng Cụ Lau Kính- Dụng Cụ Lau Cửa Kính tòa nhà cao tầng hãng Pulex Italy,  Unger Đức USA, CT China. Với các loại dụng cụ như: Cây gạt kính có lưỡi cao su, bông thỏ chà kính, cây nối lau kính trên cao, dao sủi kính, khăn lau, bình xịt và xô đựng nước lau kính,...

Bình Xịt- Đầu Bình Xịt Hóa Chất
Bình Xịt- Đầu Bình Xịt Hóa Chất
Liên hệ
Giá:
Cây Gạt Nước Lau Kính AF04114B
Cây Gạt Nước Lau Kính AF04114B
Liên hệ
Giá:
Cây Nối 6m
Cây Nối 6m
Liên hệ
Giá:
Cây Nối 4.5m
Cây Nối 4.5m
Liên hệ
Giá:
Cây Nối 3.6m
Cây Nối 3.6m
Liên hệ
Giá:
Cây Nối 2.4 m
Cây Nối 2.4 m
Liên hệ
Giá:
Cây Nối 1,2m
Cây Nối 1,2m
Liên hệ
Giá:
Lưỡi Gạt Kính CT 25cm
Lưỡi Gạt Kính CT 25cm
Liên hệ
Giá:
Lưỡi Gạt Kính CT 35cm
Lưỡi Gạt Kính CT 35cm
Liên hệ
Giá:
Lưỡi Gạt Kính CT 45cm
Lưỡi Gạt Kính CT 45cm
Liên hệ
Giá:
Áo Bông Thỏ Chà Kính CT 25cm
Áo Bông Thỏ Chà Kính CT 25cm
Liên hệ
Giá:
Áo Bông Thỏ Chà Kính CT 35cm
Áo Bông Thỏ Chà Kính CT 35cm
Liên hệ
Giá:
Áo Bông Thỏ Chà Kính CT 45cm
Áo Bông Thỏ Chà Kính CT 45cm
Liên hệ
Giá:
Thanh Chữ T Bông Chà Kính CT 25cm
Thanh Chữ T Bông Chà Kính CT 25cm
Liên hệ
Giá:
Thanh Chữ T Bông Chà Kính CT 35cm
Thanh Chữ T Bông Chà Kính CT 35cm
Liên hệ
Giá:

Dụng Cụ Lau Kính Unger

dụng cụ làm sạch

Dụng Cụ Vệ Sinh Công Nghiệp
Mon - Sunday: 5:00 - 22:00