Móc treo cán cây lau sàn

Túi Đựng Giẻ Lau

Túi Đựng Giẻ Lau Kẹp Rác

Túi Đựng Giẻ Lau- Kẹp Rác- Móc Treo Cây Lau Sàn

Túi Đựng Giẻ Lau- Kẹp Rác- Móc Treo Cây Lau Sàn là các loại dụng cụ phụ trợ trong bộ dụng cụ vệ sinh, giúp cho quá trình làm việc, quản lý các loại dụng cụ thuận tiện hơn.

Nội dung đang được cập nhật.

Cây kẹp rác

dụng cụ làm sạch

Dụng Cụ Vệ Sinh Công Nghiệp
Mon - Sunday: 5:00 - 22:00