Thiết Bị Vệ Sinh Công Nghiệp

Thiết Bị Dọn Vệ Sinh

Thiết Bị Vệ Sinh Công Nghiệp

Thiết Bị Vệ Sinh Công Nghiệp Tâm Tín Thịnh

 THIẾT BỊ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP (THIẾT BỊ LÀM SẠCH)

Thiết bị vệ sinh công nghiệp ( Thiết bị làm sạch) mà Tâm Tín Thịnh phân phối bao gồm các loại máy hỗ trợ cho việc làm vệ sinh thuận tiện, hiện suất cao và quan trọng nhất là tiết kiện được thời gian và công sức của người sử dụng. Các dòng sản phẩm mà chúng tôi mang đến cho khách hàng bao gồm: Máy hút bụi, máy chà sàn, máy phun rửa áp lực cao, máy hơi nước nóng, máy thổi khô sàn, máy quét rác nhà xưởng. Tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Máy Thổi Khô Sàn Thảm Hiclean HC535
Máy Thổi Khô Sàn Thảm Hiclean HC535
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 3/107
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 3/107
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 2/90
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 2/90
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 1/35
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 1/35
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 3/62
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 3/62
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 3/78
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 3/78
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 2/62M
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 2/62M
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 2/45
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 2/45
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 41
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 41
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 33
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 33
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 27
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 27
Liên hệ
Giá:
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 18
Máy Hút Bụi Khô Uớt IPC 18
Liên hệ
Giá:
Máy Chà Sàn Ngồi Lái CT230 IPC
Máy Chà Sàn Ngồi Lái CT230 IPC
Liên hệ
Giá:
Máy Chà Sàn Ngồi Lái CT160 IPC
Máy Chà Sàn Ngồi Lái CT160 IPC
Liên hệ
Giá:
Máy Chà Sàn Ngồi Lái CT110 IPC
Máy Chà Sàn Ngồi Lái CT110 IPC
Liên hệ
Giá:

Thiết Bị Làm Sạch

dụng cụ làm sạch

Dụng Cụ Vệ Sinh Công Nghiệp
Mon - Sunday: 5:00 - 22:00